Amaçlarımız & Hedeflerimiz
26 Temmuz 2018AMAÇLARIMIZ VE HEDEFLERİMİZ

Modern çağın gereklerine ve memleket gerçeklerine uygun, süratli, disiplinli, üstün kaliteli ve ekonomik bir ağız ve diş sağlığı hizmeti sağlamak yanında;

AMAÇ 1 - SAĞLIK HİZMETLERİMİZDE KALİTEYİ ARTTIRMAK

Hedef:

 • Merkezimizde sunulan her türlü sağlık hizmetinin hasta memnuniyetini sağlayacak şekilde verilmesini sağlamak.
 • Merkezimiz tanıtım broşürlerini hazırlamak, hasta ve hasta yakınlarının ulaşabileceği yerlerde bulundurmak.
 • Hastalar tarafından öneri şikayet kutularına bırakılan formları dikkate alarak gerekli iyileştirmeleri yapmak ve geribildirimde bulunmak.
 • Hasta memnuniyet anketlerini değerlendirmek ve gerekli iyileştirme çalışmalarını başlatmak.
 • Hastalara yönelik bilgilendirici eğitimlerin sayısını arttırmak olarak belirlenmiştir.
 • Merkezimize diş ağartma cihazının alınmasını sağlamak.
 • İmplant diş yapımının gerçekleştirilmesini sağlamak.
 • Hasta bilgilendirmelere yönelik SMS sisteminin oluşturulmasını sağlamak.

AMAÇ 2 - MERKEZİMİZDE FİZİKİ ALAN İLE İLGİLİ İYİLEŞTİRMELER YAPMAK

Hedef:

 • Merkezimiz binasında gerekli görülen tamirat ve tadilatları yapmak,
 • Merkezimizin görsel alanlarını modernize etmek,
 • Röntgen personellerinin ara zamanlarda ve öğle aralarında dinlenebileceği oda yapılarak aktif hale geçirmek. Odanın havalandırma ve iklimlendirmesini, aydınlatma sisteminin yenilenmesini, ısıtma sistemini yenilenmesini sağlamak,
 • Tüm klinikleri yenileyerek,  daha ergonomik ve kullanışlı hale getirmek. Zeminlerin antibakteriyel zemin kaplama ile kaplanmasını sağlamak.
 • Protez laboratuarının zeminininn antibakteriyel zemin kaplama ile kaplanmasını sağlamak.

AMAÇ 3 – MERKEZİMİZDE ALT YAPI, DONANIM, CİHAZ EKSİKLİKLERİNİN GİDERİLMESİ

Hedef:

 • Merkezimizde birim bazında çalışma düzeni, kalite ve verimlilik doğrultusunda gerek görülen tüm alt yapı, cihaz ve donanım eksikliklerini gidermek,
 • Mevcut kullanılır cihazların tamir, bakım ve kalibrasyonlarını yapmak,
 • Yapılan bina turlarında tespit edilen eksiklikleri ivedilikle gidermek olarak belirlenmiştir.

AMAÇ 4  - MERKEZİMİZDE VERİMLİLİĞİ ARTTIRMAYA YÖNELİK DÜZENLEMELER YAPMAK

Hedef:

 • Merkezimizdeki elektrik tüketimini azaltmaya yönelik düzenlemek yapmak,
 • Klimaların lüzumsuz kullanımının engellenmesini sağlamak.
 • Doğalgazın lüzumsuz kullanımının engellenmesini sağlamak.

AMAÇ 5 – MERKEZİMİZ PERSONELİNİ NİTELİK YÖNÜNDEN GELİŞTİRMEK

Hedef:

 • Merkezimiz çalışanlarına yönelik hizmet içi eğitim faaliyetlerini düzenlemek,
 • Merkezimiz çalışanlarına kişisel gelişim eğitimleri düzenlemek,
 • Bölüm bazlı eğitim gereksinimlerini belirlemek,
 • Oryantasyonu sağlamak,
 • İhtiyaçlar doğrultusunda personel sayısını arttırmak,
 • İlk yardım konusunda sertifikalı personel sayısını arttırmak,
 • Çalışan personelimizin memnuniyetini arttırmak adına sosyal aktiviteler planlayıp katılımların sağlanması olarak belirlenmiştir.


AMAÇ 6 – HASTA İLE HASTA YAKINLARI, MERKEZİMİZ ÇALIŞANLARI VE MERKEZİMİZ YÖNETİMİ ARASINDA ETKİLİ İLETİŞİMİ GELİŞTİRMEK

Hedef:

 • Merkezimiz çalışanlarına hasta hakları, vücut dili ve hasta ile iletişime yönelik hizmet içi eğitim düzenlemek,
 • Dilek ve şikayet kutularındaki istekleri, şikayetleri dikkate alarak gerekli iyileştirme çalışmalarını başlatmak,
 • Hasta ve hasta yakınlarına hak ve sorumluluklarını bildirir broşürleri stantlara koymak olarak belirlenmiştir.