T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Duaçınarı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi


T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Duaçınarı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Amaçlarımız & Hedeflerimiz

Güncelleme Tarihi: 26/07/2018AMAÇLARIMIZ VE HEDEFLERİMİZ

Modern çağın gereklerine ve memleket gerçeklerine uygun, süratli, disiplinli, üstün kaliteli ve ekonomik bir ağız ve diş sağlığı hizmeti sağlamak yanında;

AMAÇ 1 - SAĞLIK HİZMETLERİMİZDE KALİTEYİ ARTTIRMAK

Hedef:

 • Merkezimizde sunulan her türlü sağlık hizmetinin hasta memnuniyetini sağlayacak şekilde verilmesini sağlamak.
 • Merkezimiz tanıtım broşürlerini hazırlamak, hasta ve hasta yakınlarının ulaşabileceği yerlerde bulundurmak.
 • Hastalar tarafından öneri şikayet kutularına bırakılan formları dikkate alarak gerekli iyileştirmeleri yapmak ve geribildirimde bulunmak.
 • Hasta memnuniyet anketlerini değerlendirmek ve gerekli iyileştirme çalışmalarını başlatmak.
 • Hastalara yönelik bilgilendirici eğitimlerin sayısını arttırmak olarak belirlenmiştir.
 • Merkezimize diş ağartma cihazının alınmasını sağlamak.
 • İmplant diş yapımının gerçekleştirilmesini sağlamak.
 • Hasta bilgilendirmelere yönelik SMS sisteminin oluşturulmasını sağlamak.

AMAÇ 2 - MERKEZİMİZDE FİZİKİ ALAN İLE İLGİLİ İYİLEŞTİRMELER YAPMAK

Hedef:

 • Merkezimiz binasında gerekli görülen tamirat ve tadilatları yapmak,
 • Merkezimizin görsel alanlarını modernize etmek,
 • Röntgen personellerinin ara zamanlarda ve öğle aralarında dinlenebileceği oda yapılarak aktif hale geçirmek. Odanın havalandırma ve iklimlendirmesini, aydınlatma sisteminin yenilenmesini, ısıtma sistemini yenilenmesini sağlamak,
 • Tüm klinikleri yenileyerek,  daha ergonomik ve kullanışlı hale getirmek. Zeminlerin antibakteriyel zemin kaplama ile kaplanmasını sağlamak.
 • Protez laboratuarının zeminininn antibakteriyel zemin kaplama ile kaplanmasını sağlamak.

AMAÇ 3 – MERKEZİMİZDE ALT YAPI, DONANIM, CİHAZ EKSİKLİKLERİNİN GİDERİLMESİ

Hedef:

 • Merkezimizde birim bazında çalışma düzeni, kalite ve verimlilik doğrultusunda gerek görülen tüm alt yapı, cihaz ve donanım eksikliklerini gidermek,
 • Mevcut kullanılır cihazların tamir, bakım ve kalibrasyonlarını yapmak,
 • Yapılan bina turlarında tespit edilen eksiklikleri ivedilikle gidermek olarak belirlenmiştir.

AMAÇ 4  - MERKEZİMİZDE VERİMLİLİĞİ ARTTIRMAYA YÖNELİK DÜZENLEMELER YAPMAK

Hedef:

 • Merkezimizdeki elektrik tüketimini azaltmaya yönelik düzenlemek yapmak,
 • Klimaların lüzumsuz kullanımının engellenmesini sağlamak.
 • Doğalgazın lüzumsuz kullanımının engellenmesini sağlamak.

AMAÇ 5 – MERKEZİMİZ PERSONELİNİ NİTELİK YÖNÜNDEN GELİŞTİRMEK

Hedef:

 • Merkezimiz çalışanlarına yönelik hizmet içi eğitim faaliyetlerini düzenlemek,
 • Merkezimiz çalışanlarına kişisel gelişim eğitimleri düzenlemek,
 • Bölüm bazlı eğitim gereksinimlerini belirlemek,
 • Oryantasyonu sağlamak,
 • İhtiyaçlar doğrultusunda personel sayısını arttırmak,
 • İlk yardım konusunda sertifikalı personel sayısını arttırmak,
 • Çalışan personelimizin memnuniyetini arttırmak adına sosyal aktiviteler planlayıp katılımların sağlanması olarak belirlenmiştir.


AMAÇ 6 – HASTA İLE HASTA YAKINLARI, MERKEZİMİZ ÇALIŞANLARI VE MERKEZİMİZ YÖNETİMİ ARASINDA ETKİLİ İLETİŞİMİ GELİŞTİRMEK

Hedef:

 • Merkezimiz çalışanlarına hasta hakları, vücut dili ve hasta ile iletişime yönelik hizmet içi eğitim düzenlemek,
 • Dilek ve şikayet kutularındaki istekleri, şikayetleri dikkate alarak gerekli iyileştirme çalışmalarını başlatmak,
 • Hasta ve hasta yakınlarına hak ve sorumluluklarını bildirir broşürleri stantlara koymak olarak belirlenmiştir.