ADSM'lerde Kalite Çalışmaları
20 Şubat 2018

ADSM’lerde Kalite Çalışmaları

Çok değil, birkaç sene öncesine kadar Ağız ve Diş Sağlığı hizmeti alabilmek için Hastanelerde nasıl kuyruklar ve hasta yoğunluğu yaşadığımızı hepimiz hatırlarız. Gerek sunulmaya çalışılan sağlık hizmetinin kalitesi, gerekse hasta ve yakınlarının memnuniyetsizliği, bekleme süreleri, hekimlerimizin sağlık hizmeti üretimindeki yoğun ve düzensiz olan hasta taleplerini karşılamadaki sıkıntıları, genel sağlığa uygunluk(hijyen) ve enfeksiyon kontrolündeki handikaplar, çalışma ortamlarındaki fiziki noksanlıklar, otomasyon eksikliği ve ekipman yetersizliği ve bunun gibi bir kalemde sayabileceğimiz bu gibi tespitler, hastalarımızın ihtiyaçları doğrultusunda sağlık hizmetlerine erişimini zorlaştıran sürecin ayrılmaz parçasıydı.

Günümüzde, sağlık hizmeti sunumunda bu tür sorunları süratle aşma yönünde, etkin ve sürekli iyileştirmeyi hedef alan, gözle görülür çalışmalar yapılmaktadır. Sağlık Bakanlığımızın talimat ve yönlendirmeleri, geniş görüşlü ADSM yöneticilerinin gayretli çalışmaları ve bu misyonu özümsemiş hekimlerimizin gayretleriyle "Kalite ölçütlerine uygun" sağlık hizmeti sunumu için merkezlerimiz de hizmet yarışına girmiştir.

Naçizane özet tespitlerimizi sunduktan sonra Merkezimizdeki çalışmalardan bahsetmek istiyorum.

Eskiden SSK Dispanseri olarak 37 yıllık geçmişe sahip olan merkezimiz, Sağlık Bakanlığı'na devredildiğimiz 2005 yılından sonra Duaçınarı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi olarak, yeniden, yapılanma, sürecine, girmiştir. 
Hizmet binamızın amacına uygun olarak yeniden planlanıp klinik düzeni sağlandıktan, fiziki görünüm ve genel sağlığa uygunluk şartları tesis edildikten sonra, ağustos 2006 tarihi itibariyle bir danışmanlık firmasıyla anlaşma yapıldı. "Kalite Yönetim Sistemi" uygulamasına geçmek üzere, "Kalite Yönetim Birimi" kurularak, sistemin gerekliliğine inanmış, hastalarımıza hak ettikleri insani ve kaliteli sağlık hizmeti sunmayı hedefleyen, yöneticisinden hekimine, veri elemanından temizlik şirketi elemanlarına varıncaya kadar geniş bir yelpazede çalışmalara başlandı.

Bakanlığımız tarafından atıfta bulunulan yasal mevzuata göre şartlar tespit edildi ve süratle İSO9000 temel eğitimleri ile birlikte sistemin çalışmaları hakkında tüm personel eğitimden geçirilerek bilgilendirildi.

Takdir edersiniz ki, sistemin kurulması; bürokratik işlemlerin fazlalığı, yerine göre statükocu düşünceler bu anlamda engel teşkil edecektir. Gereklilik konusunda eğitim ve bilgilendirme, aynı zamanda tüm hizmet guruplarını çalışmalara dâhil etmek suretiyle kişilerin bu konudaki düşüncelerinin olumlu yönde olmasını sağladık.

Merkezimizin "Misyon, Vizyon ve Kalite politikası" ortak çalışmalarımız sonucunda belirlendi. Bu tanımların özümsenmesi ve uygun çalışmaların uygulanacak olması hepimizde heyecan yarattı?

Kalite Yönetim Sistemi'nin dokümantasyon safhasında tüm tıbbi ve idari süreçler taranarak, prosedürler, talimatlar, iş akış şemaları, görev tanımları, organizasyon şeması ve matrisi v.b gibi tanımları belirleyerek merkezimizde uygulanmalarını sağladık.

Kısacası bu sistemin tüm gereklerini adım adım, hatta koşar adım yerine getirdikten sonra çalışmalarımız 9 aylık çalışma maratonunun sonunda, Mayıs 2007 tarihi itibariyle, Merkezimizin TSE den İSO9001/2000 belgesini hakkıyla alması ile sonuçlandı.

Bu tarih itibariyle aslında her şey, Merkezimiz için sağlık hizmeti sunumumuz, yepyeni vizyona kavuşmuş olarak yeniden başladı demek yanlış olmayacaktır.

Hastane Başhekimlerinin bu konudaki çalışmalara desteği, sahip olduğu vizyonla yol göstericiliği, ekip çalışmasını sağlamasının önemini de vurgulamak gerekir. Yönetimin inancının gerekliliği kadar çalışanın da motivasyonu bu anlamda merkezimizde sağlanmıştır.
“Sağlık Hizmet Kalitesinin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine dair yönetmelik yayınlandı” Kamu, özel ve üniversite hastanelerinin tümü değerlendirme kapsamına alınmıştır. Her geçen yıl daha da gelişerek 2011 yılında en son halini almıştır. Hizmet kalite standartları ve Sağlıkta kalite standartları dönemi başladı.
Aslında ne oldu?
Sağlık performans ve kalite uygulamalarının hayata geçirilmesiyle birlikte sağlık kurumlarındaki kalite anlayışı tümden bir değişime uğramıştır.
Bu kavram, sağlık kurumundaki eksiklikleri tespit edip cezalandırmayı öngören bir denetim mantığı içersinde değil, eksiklikleri tespit edip iyileştirme sağlamak yoluyla sürecin gelişimini hedefleyen bir bakış açısı ile gerçekleştirildiğini ifade etmektir.           
Bu süreç sonucunda "Kalite Yönetim Sistemi" uygulamasına başlamak bize ve hastalarımıza     ne       kazandırdı?
Öncelikle;

# Hastalarımızın ihtiyaçları doğrultusunda sağlık hizmetlerine erişim kolaylaştı,

# Hastalarımızın sağlık hizmetiyle buluşturulabilmesi için etkili değerlendirme süreci sağlandı,

# Doğru zamanda, doğru sürede, doğru hastaya, doğru tedavinin uygulanması sağlandı,

# Hastalarımızın bilgilendirilmesi ve eğitimi sürecinin devamı sağlandı,

# Merkezimizin etkinliği ve verimliliğinin sürekliliği sağlandı,

# Hasta ve çalışanın güvenliği ve memnuniyeti sağlandı,

# Hastane enfeksiyonlarının önlenmesi ve kontrol altına alınması gibi bir kalemde sayabileceğimiz pek çok iyileştirmeler hayata geçirildi.

# Hedeflenen kalite sonuçlarının ölçülmesi izlenmesi ve istatistikî verilerin alınmasının kolaylaşması sağlık hizmeti sunumunun izlenmesinde yol göstericimiz oldu.

Asıl olan, belgelendirme sürecinin devamındaki "Kalite Yolculuğunun" sürekli iyileştirmelerle devamının sağlanmasıdır.

Bu idrak içerisinde, merkezimizin Kalite Politikası çerçevesinde sürekli iyileştirmeyi hedef alan çalışmalarımız azim ve gayretle devam edecektir.

Sağlıcakla kalın.
                                                                           
     
    Selçuk BAHÇİVAN
Kalite Yönetim Direktörü