İdari Birimler
28 Haziran 2022

       
            İnsan Kaynakları

            Satın Alma
            Taşınır Kayıt Kontrol
            Ayniyat / Biyomedikal / Medikal depo
            Muhasebe / Vezne
            Mutemet
            Kalite Yönetim Birimi
            Fatura
            Bilgi İşlem
            Hasta / Çalışan Hakları Birimleri
            Teknik Servis Birimi
            Danışma / Karşılama / Santral
            Güvenlik
            Eğitim