İdari Birimler
26 Temmuz 2018

       
            İnsan Kaynakları

            Satın Alma
            Taşınır Kayıt Kontrol
            Gelir / Gider Tahakkuk / Vezne
            Mutemetlik
            Kalite Birimi
            Fatura
            Bilgi İşlem
            Hasta / Çalışan Hakları Birimleri
            Teknik Servis Birimi
            Danışma / Sosyal Servis/Kat Sekreterliği