Engelli Kliniği
25 Ekim 2023

Genel Esaslar: Türlerine ve hizmet rollerine uygun tıbbi hizmetlerin, geciktirilmeden, hasta hakları ve çalışan güvenliği, hasta mahremiyeti ve veri gizliliği esaslarına özen gösterilerek hizmet sunulmasıdır.
Hizmet Sunumu; sağlık tesisi yöneticisi tarafından, merkezimizin özelliklerine uygun olarak düzenlenen ve güncel ihtiyaçlara göre revize edilen iş akış şemaları gereğince hizmet yürütülür.
Hizmet sunulan saatler içerisinde, Merkezimize müracaat eden her hastanın kabul edilmesi esastır. Tıbbi hizmetler alanında sunulan hizmetlere ait esaslar idari düzenlemelere göre sunulur.
Tıbbi Hizmetler

Engelli Kliniği: Engelli Kliniğimize gelen  hastalar randevusuz olarak direk hasta kabule müracaat eden öncelik hakkı bulunan yada Merkezimiz WEB sitesinden engelli hasta randevu kısmından randevu alarak gelen yada  diğer kliniklere gelen ancak hekimin uygun görmesi durumunda  engelli kliniğine konsültasyon edilen engelli hastalardır.

Evde Sağlık Hizmetlerinin Amacı

Bir toplumun kalkınması ve gelişmesinde sağlık hizmetlerinin eksiksiz ve düzenli yapılmasının rolü büyüktür. 
Bu hizmetler insana verilen değerin göstergeleridir. 
Bu amaçla Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü “Evde Sağlık Hizmetleri” uygulamasını halkımızın hizmetine sunmuştur. 
Birimimiz, evde sağlık hizmeti sunumuna ihtiyacı olan vatandaşlarımıza ağız ve diş sağlığı hizmetlerini evinde ve aile ortamında sunmayı amaçlamaktadır.

Evde Sağlık Hizmeti Kimlere Verilir?
Evde Sağlık Hizmetleri; İlk aşamada yatağa bağımlı hastalar olmak üzere; bedensel engeli nedeniyle evde tıbbi desteğe ihtiyacı olan, KOAH vb. solunum sistemi hastalığı olan, terminal dönem palyatif bakım hastalığı olan ve ileri derecede kas hastalığı olan bireylerden ağız ve diş sağlığı hizmetine ihtiyacı olan hastalara evinde ve aile ortamında sağlık hizmeti verir.  

Evde Sağlık Hizmetleri Birimi Nasıl Çalışıyor?
Evde Salık Hizmetleri randevu sistemi ile mesai saatleri içinde çalışır. Hizmetin sunulduğu alan sağlık kurumu veya kuruluşunun bulunduğu ilçenin mücavir alanı ile sınırlıdır. Başvurular kayıt altına alınarak en kısa zamanda yerinde değerlendirilir. Evde Sağlık Hizmeti almak için başvuran kişi veya aile bireylerine değerlendirme sonucu hakkında bilgi verilir.

Evde Sağlık Hizmetleri Birimine Nasıl Başvuru Yapılır?
Türkiye’nin her yerinden 444 38 33(EVDE) numaralı hattı arayarak başvuru yapabilir.