Protez Kliniği
28 Haziran 2022

Genel EsaslarTürlerine ve hizmet rollerine uygun tıbbi hizmetlerin, geciktirmeden hasta hakları ve güvenliği,hasta mahremiyeti ve veri gizliliği esaslarına özen gösterilerek hizmet sunulmasıdır.Hizmet sunumu; sağlık tesisi yöneticisi tarafından, merkezimizin özelliklerine uygun olarak düzenlenen ve güncel ihtiyaçlara göre revize edilen iş akış şemaları gereğince hizmet yürütülür.
Hizmet sunulan saatler içersinde, merkezimize müracat eden her hastanın kabul edilmesi esastır.tıbbi hizmetler alanında sunulan hizmetlere ait esaslar idari düzenlemelere göre sunulur.


Tıbbi Hizmetler
Protez:  
Kurumumuza 65 yaş üstü tutuculuk v.b. gibi hekimin bakması gerektiren durumlarda kliniklerden ve hasta kabulden protez kliniğine yönlendirme yapılır. Hataya gerekli randevu verilerek işlemlerine başlanır.