İlaçta Yerli Sanayi
03 Ekim 2018


Türkiye’nin küresel bir ilaç Ar-Ge ve üretim merkezi olması, ilaç ve tıbbi cihaz alanında rekabetçi bir konuma ulaşması önem arz etmektedir. Bu nedenle yüksek katma değerli ürün üretebilen, küresel pazarlara ürün ve hizmet sunabilen ve yurtiçi ilaç ve tıbbi cihaz ihtiyacının daha büyük bir kısmını karşılayabilen bir üretim yapısına geçilmesi hedeflerimiz arasındadır.

Yerli üretim kapasitesinin artırılması, Ar-Ge ve girişim ekosisteminin geliştirilmesi, uzun vadede yeni molekül geliştirebilen, daha yüksek katma değerli ilaç ve tıbbi cihaz üretebilen bir yapıya kavuşarak küresel değer zincirlerinde etkinliğin artırılması öngörülmektedir.

Bu amaçla, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, 64. Hükümet Planı ve 10. Kalkınma Planı çerçevesinde yurt içi ilaç ihtiyacının değer olarak % 60’nın yerli üretimle karşılanması hedefi ile imal başvurusu yapılan ilaçların hızlı ruhsatlandırılması, tamamına yakını ithal olan aşı ve kan ürünlerinin yerli üretime kazandırılması hususlarında çalışmalarına devam etmektedir.